Susana godoy

Kuv yeej ib txwm mob siab txog cov lus los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb. Yog li yog ib tus kws qhia ntawv Askiv, Kuv kuj nyiam kom paub cov lus sib txawv lossis hom lus thawj zaug. Txhua yam ntawm kev mus ncig ua si yog kev kawm tshiab uas kuv yuav nco qab mus tas sim neej.

Susana Godoy tau sau 33 nqe lus txij lub Ob Hlis 2017 xyoo