Mariela Carril

Odmalena sam uživao u učenju o drugim mjestima, kulturama i njihovim ljudima. Vjerujem da je svijet ogromno mjesto i da se samo putujući može shvatiti koliko je ljudska rasa raznolika. Zbog toga sam oduvijek volio čitati i dokumentarne filmove, a na fakultetu sam diplomirao društvene komunikacije. Pokušavam često putovati, blizu ili daleko, a kada to činim, bilježim kako bih kasnije mogao riječima i slikama prenijeti što je to odredište za mene i što može biti za onoga tko čita moje riječi. I mislim da su pisanje i putovanje slični, mislim da oboje odvode vaš um i srce jako daleko. Vrlo sam svjestan izraza koji kaže da se neznanje liječi čitanjem, a rasizam putovanjem. Nadam se da će vam naši članci omogućiti putovanje do mjesta iz snova, barem do dana kada ćete sami moći putovati. Ulažem trud u svaku od njih, istražujem i znam da su informacije koje dajem točne i da će vam pomoći.