Luis Martinez

מאז שסיימתי את לימודיי בפילולוגיה ספרדית, היה לי ברור שאני רוצה לתעל את עבודתי המקצועית לכיוון ספרות טיולים. כמיטב יכולתי השתדלתי לטייל כמה שיותר כדי לראות מקומות נפלאים ואז לספר על החוויות שלי. אבל לא רק רציתי לבקר במקומות מלאי קסם, אלא גם ללמוד על מנהגי עיירות אחרות וכמובן ליהנות מההרפתקה. יתר על כן, שיתוף החוויות האלה של הטיולים שלי ברחבי העולם ולנסות להפיץ את התשוקה שלי לטיולים זה משהו שאני אוהב. לכן, כתיבה על נושאים אלו, קירובו לקהל הרחב, הייתה אחת המשימות המרכזיות שהפקדתי על עצמי.