בלוג Aereoo

Aereoo היה בלוג שהוקדש לעולם המטוסים והנסיעות האוויריות. כיום הוא משולב באקטואלידאד ויהג'ס בסעיף הטיסות.