მარიელა კარილი

ბავშვობიდან მომწონს სხვა ადგილების, კულტურების და მათი ხალხის ცოდნა. როდესაც ვმოგზაურობ, ვიღებ შენიშვნებს, რათა შემდეგ სიტყვებით და გამოსახულებით გადმოვცე, თუ რა არის ეს დანიშნულება ჩემთვის და ის შეიძლება იყოს ვინც კითხულობს ჩემს სიტყვებს. წერა და მოგზაურობა მსგავსია, ვფიქრობ, რომ ისინი ძალიან შორს წაგაქვთ გონებასა და გულს.