អ្វីដែលត្រូវទៅលេងនៅតូលដូ

តូលដូគឺជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងមជ្ឈិមសម័យដ៏ស្រស់ស្អាតនិងអភិរក្សបំផុតនៅអឺរ៉ុប។ វាត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះក្រៅថា 'ទីក្រុងនៃ ...

អាល់កាហ្សានៃថុលដូ

តូលដូដូ (ខាសឡាឡាឡាឡាម៉ាចប្រទេសអេស្ប៉ាញ) ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបេតិកភណ្ឌសិល្បៈ - ប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ផ្លូវនៅយុគសម័យកណ្តាលយុគសម័យនិងសម្រាប់ភាព ...