ម៉ូនីកា sanchez

យើងម្នាក់ៗបើកយន្តហោះនៃជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយមានតែអ្នកទេដែលជ្រើសរើសកន្លែងដែលត្រូវទៅ។ នៅក្នុងទីក្រុង Actualidad Viajes ខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីកន្លែងដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅលើពិភពលោក។

ម៉ូនីកា Sanchez បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១ ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨