Badalona

Бадалонанын чоң шаардын кеңейиши менен сиңген шаарлардын бири болуу өзгөчөлүгү бар, анын ...