Сюзана Гарсиа

Реклама адистигин аяктагандыктан, эсимде калганга чейин жаңы окуяларды жана жерлерди жазганды жана тапканды жакшы көрөм. Саякаттоо - менин кумарларымдын бири, ошондуктан мен бир күнү көрөм деп үмүттөнгөн жерлер жөнүндө бардык маалыматты табууга аракет кылам.