Susana Garcia

ຮຽນຈົບໃນການໂຄສະນາ, ຂ້ອຍມັກຂຽນແລະຄົ້ນພົບເລື່ອງແລະສະຖານທີ່ ໃໝ່ໆ ຕະຫຼອດເວລາທີ່ຂ້ອຍຈື່ໄດ້. ການເດີນທາງແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນຄວາມຢາກຂອງຂ້ອຍແລະນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍພະຍາຍາມຊອກຫາຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຂ້ອຍຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນໃນມື້ ໜຶ່ງ.