Maria Jose Roldan

ຄູສອນພິເສດ, Psychopedagogue ແລະມີຄວາມມັກໃນການຂຽນແລະສື່ສານ. ແຟນຂອງການຕົກແຕ່ງແລະລົດຊາດທີ່ດີ, ຂ້ອຍມັກຮຽນຢູ່ສະ ເໝີ ... ເຮັດໃຫ້ຄວາມມັກແລະຄວາມມັກຂອງຂ້ອຍເປັນວຽກຂອງຂ້ອຍ. ທ່ານສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມຂອງຂ້ອຍ ເວັບໄຊທ໌ສ່ວນບຸກຄົນ ການຮູ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ.

Maria Jose Roldan ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 72 ຂໍ້ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ