Lola curiel

ນັກສຶກສາຂອງການສື່ສານແລະການພົວພັນສາກົນ. ການເດີນທາງແມ່ນອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍມັກທີ່ສຸດໃນໂລກແລະຫວັງວ່າ, ເມື່ອອ່ານຂໍ້ຄວາມຂອງຂ້ອຍ, ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຢາກຄວບຄຸມທີ່ຈະຈັບກະເປົາແລະບິນໄປ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນປະສົບການຂອງທ່ານກັບທ່ານ. ຂ້ອຍຫວັງວ່າ ຄຳ ແນະ ນຳ ແລະ ຄຳ ແນະ ນຳ ຂອງຂ້ອຍຈະຊ່ວຍເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.