ສາທາລະນະ

Lagoon Blue, ສະປາໃນປະເທດໄອສແລນ

ບໍ່ດົນມານີ້ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບໄອແລນ, ປະເທດນ້ອຍໆ, ມີອາກາດ ໜາວ ແລະໃນເວລາດຽວກັນມີສີຂຽວ, ໜ້າ ປະທັບໃຈ, ຫ່າງໄກ, ມີຄົນຢູ່ອາໃສກວ້າງ, ສວຍງາມ. A …