Bilbao

ສິ່ງທີ່ຈະເບິ່ງໃນ Bilbao ແລະສິ່ງອ້ອມຂ້າງ?

ບາງທີເຈົ້າອາດສົງໄສວ່າຈະເຫັນຫຍັງຢູ່ໃນເມືອງ Bilbao ແລະສິ່ງອ້ອມຂ້າງຂອງມັນ ເພາະວ່າເຈົ້າກຳລັງຈັດການເດີນທາງໄປເມືອງ Basque. ໃນ​ນັ້ນ…

ສາທາລະນະ
ຫ້ອງແດງ, ໂດຍ Louise Bourgeois

Andy Warhol ແລະ Louise Bourgeois ທີ່ຫໍພິພິທະພັນ Guggenheim

ທ່ານມັກຫໍພິພິທະພັນສິລະປະບໍ? ແລະສິນລະປະທີ່ທັນສະ ໄໝ ບໍ? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊື້ອເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິຕະພັນ ...