Luis Martinez

Man patīk dalīties pieredzē visā pasaulē un mēģināt izplatīt aizraušanos ar ceļojumiem. Pārziniet arī citu pilsētu paražas un, protams, piedzīvojumu. Tāpēc rakstīšana par šiem jautājumiem, tuvinot to plašākai sabiedrībai, mani piepilda ar gandarījumu.