Luis Martinez

Man patīk dalīties pieredzē visā pasaulē un mēģināt izplatīt aizraušanos ar ceļojumiem. Pārziniet arī citu pilsētu paražas un, protams, piedzīvojumu. Tāpēc rakstīšana par šiem jautājumiem, tuvinot to plašākai sabiedrībai, mani piepilda ar gandarījumu.

Kopš 321. gada novembra Luiss Martiness ir uzrakstījis 2019 rakstus