Castle iray isaky ny faritany Andalusia (II)

Ny lahatsoratra androany dia fitohizan'ny lahatsoratra teo aloha tao amin'ny trano mimanda nataon'ny faritany Andalosiana. Amin'ity indray mitoraka ity dia mitondra efatra hafa izahay.