Lola curiel

Mpianatra ny fifandraisana sy ny fifandraisana iraisam-pirenena. Ny fitsangatsanganana angamba no tena tiako indrindra eto an-tany ary antenaiko fa rehefa mamaky ny lahatsoratro ianao dia mahatsapa faniriana tsy voafehy ianao haka kitapo ary hanidina. Faly aho mizara aminareo ny zavatra niainako. Manantena aho fa ny torohevitro sy ny tolo-kevitro dia hanampy anao hanararaotra betsaka ny fialan-tsasatrao