Мариела Карил

Од дете сакам да познавам други места, култури и нивните луѓе. Кога патувам, земам белешки за да можам подоцна да пренесувам, со зборови и слики, каква е таа дестинација за мене и може да биде за секој што ќе ги прочита моите зборови. Пишувањето и патувањето се слични, мислам дека обајцата многу го водат вашиот ум и срце.