Сузана бодој

Отсекогаш сум бил страстен за јазиците од целиот свет. Затоа, како наставник по англиски јазик, сакам да ги запознаам тие различни јазици или дијалекти од прва рака. Секое патување што го правам е ново учење што ќе го паметам цел живот.

Сузана Годој има напишано 33 напис од февруари 2017 година