മാഡ്രിഡിലെ സെറാനോ തെരുവ്

മാഡ്രിഡിലെ സെറാനോ തെരുവ്

മാഡ്രിഡിലെ കോളെ സെറാനോ പല കാരണങ്ങളാൽ പ്രശസ്തനാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും പുതിയത്, ഇതിലേക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച്…

പ്രാഡോ മ്യൂസിയം

മാഡ്രിഡിൽ ഏതൊക്കെ മ്യൂസിയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം

  യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സമൃദ്ധമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് എല്ലാത്തരം, അന്തസ്സും ഉള്ള മ്യൂസിയങ്ങളാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ മാഡ്രിഡിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ...

പ്രചാരണം
സിബൽസ് ജലധാര

സിബൽസ് കൗതുകങ്ങൾ

പ്രശസ്തമായ മാഡ്രിഡ് ജലധാരയായ സിബെൽസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൗതുകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാണ്. അപ്പോഴാണ് അവർ തുടങ്ങിയത്...

മാഡ്രിഡിലെ വെസ്റ്റ് പാർക്ക്

മാഡ്രിഡിലെ വെസ്റ്റ് പാർക്ക്

മാഡ്രിഡിലെ പാർക്ക് ഡെൽ ഓസ്റ്റെ സ്പെയിനിന്റെ തലസ്ഥാനത്തെ ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്…

സിയറ നോർട്ടെയുടെ ഭൂപ്രകൃതി

സിയറ ഡി മാഡ്രിഡിൽ എന്താണ് കാണേണ്ടത്

നല്ല കാലാവസ്ഥയുണ്ടോ? ശരി, നിങ്ങൾ അതിഗംഭീരം ആയിരിക്കുകയും അത് ആസ്വദിക്കുകയും വേണം! അതെ, നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും...

മാഡ്രിഡിന്റെ കാഴ്ചകൾ

മാഡ്രിഡിന്റെ മികച്ച കാഴ്ചകൾ

മാഡ്രിഡിന്റെ മികച്ച കാഴ്ചകൾ നേടുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ്. ലോകത്തിലെ മറ്റ് വലിയ നഗരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ…

കൊട്ടാര പരിസരം

മാഡ്രിഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള അയൽപക്കങ്ങൾ

മാഡ്രിഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള അയൽപക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വ്യക്തമാക്കുക എന്നതാണ്…

പെറർട്ട ഡെൽ സോൽ

മാഡ്രിഡിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ സമീപസ്ഥലം

മാഡ്രിഡിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ സമീപസ്ഥലം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം. നമ്മൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സാധാരണമാണ്...

പ്രാഡോ മ്യൂസിയത്തിൽ എന്താണ് കാണേണ്ടത്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതുമായ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മാഡ്രിഡിലെ പ്രാഡോ നാഷണൽ മ്യൂസിയം. ഇല്ല...

മാഡ്രിഡിലെ ആത്മീയ പിൻവാങ്ങലുകൾ

ആധുനിക ലോകം ശരിക്കും സമ്മർദപൂരിതമാണ്, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്…