Сусана Гарсиа

Сурталчилгаа мэргэжлээр төгссөн, би дурсамжаа үлдээсэн хугацаанд шинэ түүх, газруудыг бичиж, нээх дуртай. Аялал жуулчлал бол миний хүсэл тэмүүллийн нэг бөгөөд иймээс би хэзээ нэгэн цагт үзнэ гэж найдаж байсан газруудынхаа талаархи бүх мэдээллийг олж авахыг хичээдэг.