Мариела Каррил

Би бага байхаасаа л бусад газар нутаг, соёл урлаг, тэдний хүмүүсийг таних дуртай. Аялал зугаалгаар явахдаа тэмдэглэл хөтөлж дараа нь үг, дүрсээр дамжуулж, хүрэх газар нь миний хувьд юу болохыг, мөн миний үгийг уншсан хүнд хамаатай байж болох юм. Бичих, аялах нь ижил төстэй, хоёулаа таны оюун ухаан, зүрх сэтгэлийг маш хол авч явдаг гэж боддог.