Наран шарлагын газар, амралтын газрууд

Playasyresorts бол дэлхийн хамгийн сайн наран шарлагын газар, амралтын газруудад зориулсан вэбсайт байв. Одоогийн байдлаар энэ нь Actualidadviajes.com-т нэгдсэн бөгөөд аялал жуулчлалын дурлагчдын илүү том бүлгийг бүрдүүлдэг.