сурталчилгаа
Афины Акрополис

Афины Акрополис

Хэдийгээр Грек олон сонирхолтой газруудтай боловч Афины Акрополис хотод зочлохтой харьцуулах зүйл байхгүй. Энэ бол өвөрмөц онцлогтой газар юм.