मारिया जोस रोल्डन

विशेष शिक्षण शिक्षक, सायकोपेडागॉग आणि लेखन आणि संप्रेषणाची आवड. सजावट आणि चांगल्या चवीचा चाहता, मी सतत शिकत असतो... माझी आवड आणि छंद हे माझे काम बनवतो. प्रत्येक गोष्टीबाबत अद्ययावत राहण्यासाठी तुम्ही माझ्या वैयक्तिक वेबसाइटला भेट देऊ शकता.