Luis Martinez

Berkongsi pengalaman saya ke seluruh dunia dan berusaha menyebarkan minat saya untuk melakukan perjalanan adalah sesuatu yang saya gemari. Ketahui juga adat istiadat kota-kota lain dan tentu saja pengembaraannya. Oleh itu, menulis mengenai isu-isu ini, mendekatkannya kepada masyarakat umum, mengisi saya dengan kepuasan.