တဲလ်အဗစ်ရှိခရီးသွားလုပ်ငန်း

မြေထဲပင်လယ်coastသရေလနိုင်ငံ၏ကမ်းရိုးတန်းတွင် Tel Aviv မြို့ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအတွင်းလူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ …

အမျိုးအစားအထူးများ