Susana Garcia

विज्ञापनमा स्नातक, म नयाँ कथाहरू र ठाउँहरू लेख्न र पत्ता लगाउन चाहन्छु जबसम्म म याद गर्न सक्छु। यात्रा मेरो इच्छाको एक हो र यसैले म ती स्थानहरूको बारेमा सबै जानकारीहरू फेला पार्न खोज्छु जुन म एक दिन हेर्न आशा गर्दछु।

सुसाना गार्सियाले नोभेम्बर २०१ since देखि 576 2015 लेख लेखेका छन्