सुसाना Godoy

म सधैं संसार भर बाट भाषाहरु को बारे मा भावुक छु। एक अ teacher्ग्रेजी शिक्षक को रूपमा, म पनि ती विभिन्न भाषाहरू वा बोलीलाई पहिलो हात जान्न चाहान्छु। प्रत्येक यात्रा म एक नयाँ शिक्षा हो जुन म आजीवन सम्झना गर्दछु।

सुसाना गोडॉयले फेब्रुअरी २०१ since देखि articles१ लेख लेखेका छन्