प्रचार
चेक गणतन्त्र

प्रागबाट भेट्न तीनवटा शहरहरू

चेक गणराज्यको शताब्दीयौं पुरानो इतिहास छ र यसले इतिहासलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि यसलाई एक उत्तम पर्यटन गन्तव्य बनाउँदछ,

अम्बर, प्राग बाट स्मारिका

त्यहाँ धेरै विशिष्ट चीजहरू छन् जुन हामी प्रागको हाम्रो यात्राको स्मृति चिन्हका रूपमा किन्न सक्छौं: नाजुक बोहेमियन ग्लास, ...