गोल्डन Sands, बुल्गारिया मा सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट

बुल्गारिया कालो समुद्र मा एक उत्कृष्ट तटवर्ती छ। यी समुद्री किनारहरूको सौन्दर्य कल्पना गर्न केवल नक्सा हेर्नुहोस्।