मेदजुगोर्जे, बोस्निया-हर्जेगोभिनामा पवित्र तीर्थस्थल

पोर्चुगलमा फातिमा वा फ्रान्सको दक्षिणमा लुर्डेस जस्तै, बाल्कन क्षेत्रमा त्यहाँ एक ठाउँ छ ...