चिसिनौ, मोल्दोभाको राजधानीमा पर्यटन

मोल्डोभा, हो, मोल्डोभा। तपाईं मलाई यो जस्तो देशको बारेमा के भन्न सक्नुहुन्छ? सायद यो पनि होइन कि यसको राजधानी चिसिनौ हो, ...