पाल्मीरा, सिरियाको मरुभूमिको आश्चर्य

आज म तपाईंलाई एक सब भन्दा चाखलाग्दो मार्गहरू, पाल्मीराको बारेमा बताउन जाँदैछु। एक भ्रमण जुन गर्न सक्दछ ...

प्रचार
एशिया मरुभूमि

एशियाको महान मरुभूमि

मरुभूमि त्यस्तो क्षेत्र हो जुन सायद कतै वर्षा हुन्छ, यद्यपि हामीले सोच्नु हुँदैन कि मरुभूमिले त्यस्तो गर्दैन ...

कोटी हाइलाइटहरू