सेगोभिया

के एक दिन मा Segovia मा हेर्न

कास्टिल्ला वा लियोनको समुदायमा अवस्थित शहर सेगोभिया, यसको प्रभावकारी जल स्रोतको कारण धेरै आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्दछ ...

प्रचार