इस्लास डे ला बहिआ, क्यारिबियनको होन्डुरान स्वर्ग

होन्डुरसको इस्लास दे ला बहिया ल्याटिन अमेरिकाको सब भन्दा दर्शनीय स्थल हो। पछिल्लो वर्ष थियो ...