बुखारेस्टबाट भ्रमण

धेरै चोटि देशको राजधानी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको शहर हो, तर कुनै पनि हिसाबले यो हुनु हुँदैन ...