बुर्किना फासो, अफ्रिकाको विदेशी र अज्ञात

कालो महाद्वीप निस्सन्देह महान कथाहरू र मिथकहरूको ठाउँ हो। यहाँ बुर्किना फासो छ, जसमध्ये एक हो ...