Mariela Carril

Siden jeg var barn liker jeg å kjenne til andre steder, kulturer og deres folk. Når jeg reiser tar jeg notater for å kunne formidle senere, med ord og bilder, hva det målet er for meg, og det kan være for den som leser ordene mine. Skriving og reise er like, jeg tror de begge tar tankene og hjertet ditt veldig langt.