මාරියා ජෝස් රෝල්ඩන්

විශේෂ අධ්‍යාපන ගුරුවරයා, මනෝවිද්‍යාඥයා සහ ලිවීම සහ සන්නිවේදනය කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දක්වයි. සැරසිලි සහ හොඳ රසය රසික, මම නිරතුරුවම අඛණ්ඩ ඉගෙනුම් ... මගේ ආශාව සහ විනෝදාංශ මගේ රැකියාව කරගෙන. සෑම දෙයක්ම යාවත්කාලීනව තබා ගැනීමට ඔබට මගේ පුද්ගලික වෙබ් අඩවියට පිවිසිය හැකිය.

මාරියා ජෝස් රොල්ඩන් 72 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත