මාරියා ජෝස් රෝල්ඩන්

විශේෂ අධ්‍යාපන ගුරුවරයා, මනෝ වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ ලිවීම හා සන්නිවේදනය පිළිබඳ දැඩි උනන්දුවක්. සැරසිලි සහ හොඳ රසයේ රසිකයෙක් මම සෑම විටම අඛණ්ඩ ඉගෙනීමක යෙදී සිටිමි ... මගේ ආශාව සහ විනෝදාංශ, මගේ වැඩ. ඔබට මගේ සංචාරය කළ හැකිය පුද්ගලික වෙබ් අඩවිය සෑම දෙයක් ගැනම දැනුවත් වීමට.

මාරියා ජෝස් රොල්ඩන් 72 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත