මොනිකා සැන්චෙස්

අප සෑම කෙනෙකුම තමාගේම ජීවිතයේ තලය ධාවනය කරන අතර ඔබ යා යුත්තේ කොතැනටද යන්න තෝරා ගන්නේ ඔබ පමණි. Actualidad Viajes හි ලෝකයේ වඩාත්ම සිත් ඇදගන්නා ස්ථාන ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල මම ඔබට කියමි.

මොනිකා සැන්චෙස් 25 දෙසැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත