උතුරු කොරියාවට සංචාරය කරන්නේ කෙසේද?

ලෝකයේ කොමියුනිස්ට් රටවල් ස්වල්පයක් ඉතිරිව ඇති අතර ඉන් එකක් උතුරු කොරියාවයි. ප්‍රශ්නය නම්, මට එය කළ හැකිද ...

ඉස්සන් සමග කොරියානු ෆ්‍රයිඩ් රයිස්

කොරියානු විලාසිතාවේ ඉස්සන් බැදපු බත්

සංචාරය කිරීමට එක් ක්‍රමයක් වන්නේ වෙනත් ආහාර පිසීමට උත්සාහ කිරීමයි. වෙනත් කලාපවල හෝ රටවල ආහාර අපව අභ්‍යවකාශයට ප්‍රවාහනය කරයි….

publicidad