උරුගුවේ සමහර ගිම්හාන ගමනාන්ත

උරුගුවේ යනු දකුණු ඇමරිකාවේ කුඩා රටකි. එය යෝධයන් දෙදෙනෙකු වන බ්‍රසීලය සහ ආර්ජන්ටිනාව විසින් වට කර ඇති අතර එය එසේ වුවද ...

උරුගුවේ වැලි වලින් මතු වන අත

"ලා මනෝ" හෝ "ජීවිතයට නැගී එන මිනිසා" යනු පුන්ටා ඩෙල් හි පිහිටි චිලී චිත්‍ර ශිල්පී මාරියෝ ඉරරාසාබල්ගේ ස්මාරකයකි ...