එක්සත් ජනපද කාන්තාර

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බොහෝ චිත්‍රපටවල අපි කාන්තාර දකින්නේ අනුක්‍රමික ඝාතකයින්, කව්බෝයිවරුන්, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් හෝ ත්‍රාසජනක ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙන මිනිසුන් ය.

publicidad

කොලරාඩෝ හි ග්‍රෑන්ඩ් කැනියොන් වෙත පැමිණීම

ඇමරිකානු සංස්කෘතිය සිය ප්‍රබල සංස්කෘතික කර්මාන්තය සමඟ අත්වැල් බැඳගෙන ලෝකය පුරා ගමන් කර තිබේ. සැකයක් නැත,…