ඇන්ඩියන් කලාපයේ සාමාන්‍ය ඇඳුම්

අපි "ඇන්ඩියන් කලාපය" කියවා දකුණු ඇමරිකාව සහ රටවල් කිහිපයක් ගැන සිතන නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම එය විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නේ ...

publicidad

කොලොම්බියාවේ හිරු හා වෙරළ සංචාරක

කොලොම්බියාවේ කිසි විටෙකත් අඩිය තබා නැති අයට, ඒ ගැන දැනගත හැක්කේ සුපිරි දන්නා දේවලින් පිළිබිඹු වන දෙයට වඩා ටිකක් පමණි ...

කොලම්බියාවේ හොඳම සැණකෙළියේ නගරය වන බැරැන්කිලා

කොලොම්බියාව යනු සුන්දර භූ දර්ශන හා ඉතා පොහොසත් ඉතිහාසයක් හා සංස්කෘතියක් ඇති ඇමරිකානු රටකි. බොගෝටා, කාටජිනා, කැලි, සැන්ටා මාර්ටා, ...