ජෝර්දානයේ ඇඳුම් අඳින්නේ කෙසේද

සෞඛ්‍ය තත්වය යථා තත්ත්වයට පත්වන විට ඔබ ජෝර්දානයට යාමට තීරණය කර ඇත. සංචාරක ගමනාන්ත, ආහාර, වීසා, ප්‍රවාහනය සහ තවත් බොහෝ දේ ගැන ඔබ කියෙව්වා ...

publicidad
වාඩි රම් කාන්තාරය

වාඩි රම්, ජෝර්දාන කාන්තාරයට පැමිණීම

චිත්‍රපට කට්ටලය, කන්‍යා පෙනුමැති කාන්තාරය, සියවස් ගණනාවක් පුරා සංස්කෘතීන්ගේ සහජීවනයේ ස්ථානය, මේ සියල්ල ...

ජෝර්දානයේ නිධානය වන පෙට්රා වෙත යන්නේ කෙසේද

නිසැකවම ඔබ දන්නා පෙට්රා හි භූ දර්ශනය. එය ජෝර්දානයේ තැපැල් පත වන නමුත් එය චිත්‍රපට කිහිපයකම දර්ශනය වී ඇත ...