කපදෝසියාව හරහා ගමනක්

තුර්කියේ වඩාත් ජනප්‍රිය තැපැල්පත් වලින් එකක් වන්නේ කපදෝසියාවයි. එය පළාත් කිහිපයක් පුරා විහිදෙන historical තිහාසික කලාපයකි ...

publicidad

ෆෙතියී (ටර්කි): ඒජියන් හි හොඳම තුර්කි වෙරළ තීරය

තුර්කියට සංචාරය කිරීම සැමවිටම ඉස්තාන්බුල් නගරය මවා ගනී, නමුත් මෙම අපූරු රටට රසවත් ගමනාන්ත රාශියක් ඇත, ...

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්