ටියුනීසියාවේ මුස්ලිම් පල්ලි 300 කින් යුත් නගරය වන කයුරොන්

සුවපහසු, සිත් ඇදගන්නාසුළු, අද්භූත… කයිරෝවාන් යනු ටියුනීසියානු උරුමයේ ආභරණවලින් එකකි. තුන්සියයක නගරය ලෙස ජනප්‍රියයි ...