ඩුබායි

ඩුබ්‍රොව්නික් වෙරළ තීරයට පිවිසෙන්න

ඩුබ්‍රොව්නික්, ඩල්මැටියන් කලාපයේ සුන්දර වෙරළබඩ නගරයක් වන ඇඩ්‍රියාටික් මුහුදේ ස්නානය කර ඇති අතර එහි පිරිසිදුකම කැපී පෙනේ.

publicidad
ක්‍රොඒෂියාවේ ඩුබ්‍රොව්නික්

ඇඩ්‍රියාටික් මුතු මුතු වන ඩුබ්‍රොව්නික්ගේ කොන් දැන ගැනීම

ඩුබ්‍රොව්නික් යනු යුරෝපයේ විලාසිතාමය නගරවලින් එකකි. ඩල්මැටියන් වෙරළ තීරයේ මෙම නගරයේ සුන්දරත්වය…