සැන්ටෝ ඩොමින්ගෝ හි ප්ලාසා

සැන්ටෝ ඩොමින්ගෝ හි දැකිය යුතු දේ

සැන්ටෝ ඩොමින්ගෝ ඩොමිනිකන් ජනරජයේ පිහිටා ඇති අතර එය සැබවින්ම ජනප්‍රිය නිවාඩු ස්ථානයකි. එහි කැරිබියානු දේශගුණයක් ඇත ...

publicidad
කැරිබේ කැලියන්ට් රිසෝට්

ඩොමිනිකන් ජනරජයේ නිරුවත් නිකේතනයක් වන කැලියන්ට් කැරිබේ

මඳ වේලාවකට පෙර අපි නිරුවතෙහි අගනුවර වන කේප් ඩේජ් ගැන කතා කළෙමු, නමුත් සත්‍යය නම් එය එසේ නොවේ ...

පුන්ටා කැනා: පරිපූර්ණ කැරිබියානු ගමනාන්තය (III)

ඇල්ටෝස් ඩෙල් චාවොන් පුන්ටා කානා හි වඩාත් නිර්දේශිත විනෝද චාරිකා වලින් එකක් වන්නේ ඇල්ටොස් ඩෙල් චාවින් වෙත පැමිණීම, ...